פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
06/07/2018 14:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים