פרטי דיווח
נילי
הרצליה
07/07/2018 16:00
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
לא