פרטי דיווח
ספי
תל אביב צפון - חוף הצוק ותל ברוך
07/07/2018 17:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
לא