פרטי דיווח
ענבל בר סלע
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
09/08/2018 22:00
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
כן