פרטי דיווח
ירון
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
08/09/2018 18:00
גלישה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
כן
סטודנטים צפוני, 1700-1900 בכל הקיץ לא נצרבתי כל כך הרבה וכל כך כואב כמו היום