פרטי דיווח
גולש צרוב
הרצליה
08/09/2018 07:00
גלישה
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
עד 10
כן
כן