פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
09/09/2018 13:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים