פרטי דיווח
סל
פלמחים
10/09/2018 17:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
כן
מעט