פרטי דיווח
מרק j
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
12/09/2018 15:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים