פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
13/09/2018 08:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים