פרטי דיווח
מייק
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
29/09/2018 14:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
כן
לא
לא
מליאונרדו עד קדרים ובחזרה, כ־500 מ' מהחוף, 5 מדוזות 10-15 ס"מ וקרוב יותר לחוף כמה קטנות כ־5 ס"מ.