פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
29/09/2018 18:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים