פרטי דיווח
סאלי
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
29/09/2018 14:00
שחיה
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
0-30
כן
לא
לא