פרטי דיווח
דורון
פלמחים
30/09/2018 18:00
אין
כן
שחיתי ורק לפני השקיעה היו צריבות קלות, שהגיעו מגלים חזקים, אנשים נוספים לא נצרבו