פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
01/10/2018 16:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים