פרטי דיווח
מרק
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
02/10/2018 14:00
רחצה
אין
לא
חוף דדו