פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
03/10/2018 10:00
רחצה
אין
לא
חוף בת גלים