פרטי דיווח
אלווירה קוברינסקי
עכו דרום
04/10/2018 07:00
פילוריזה
לא
לא