פרטי דיווח
מרק
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
04/10/2018 12:00
שחיה
אין
לא
חוף בת גלים