פרטי דיווח
עופר, שקמונה
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
29/10/2018 15:00
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
מדוזה מצויה
בינוני (מעל 10)
10-30
לא