פרטי דיווח
איתן
הרצליה
30/10/2018 09:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
לא
כן