פרטי דיווח
עופר, שקמונה
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
02/11/2018 17:00
שחיה
אין
לא
:-)