פרטי דיווח
דנה ביטון
הרצליה
11/11/2018 08:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
כן
לא
כן