פרטי דיווח
ענת
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
13/11/2018 07:00
שחיה
מדוזה מצויה
בינוני (מעל 10)
עד 10
לא
כן