פרטי דיווח
עופר, מול שקמונה
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
13/11/2018 13:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
לא
כעשר מדוזות