פרטי דיווח
יורמן
קיסריה ושדות ים
19/11/2018 22:00
צלילה
קוטילוריזה
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
לא