פרטי דיווח
מושיק ז.
מעגן מיכאל וג'אסר א זרקא
28/11/2018 14:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
מסרקנית
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
סלפה
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
מסרקנית ברואה
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10
כן