פרטי דיווח
Guy
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
16/12/2018 21:00
שחיה
פילוריזה
בינוני (מעל 10)
30-60
לא
לא