פרטי דיווח
דור ש.
אולגה וגדור
20/12/2018 09:00
אחר
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
10-30
פילוריזה
בינוני (מעל 10)
0-30
במתקן ההתפלה