פרטי דיווח
פיליפ נמוי
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
22/12/2018 10:00
גלישה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
לא