פרטי דיווח
עומרי בן אליהו
נמל חיפה
23/12/2018 10:00
שיט
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
30-60
כן
לא
פילוריזה
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
כן
לא