פרטי דיווח
יניב אלומה
הרצליה
26/12/2018 02:00
שיט
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
30-60
מדוזה מצויה
בינוני (מעל 10)
10-30
פילוריזה
בינוני (מעל 10)
10-30