פרטי דיווח
דור שפי
אולגה וגדור
27/12/2018 09:00
אחר
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-60
מדוזה מצויה
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
פילוריזה
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30