פרטי דיווח
עמיחי
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
22/12/2018 08:00
קיאק
פילוריזה
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא