פרטי דיווח
יורמן
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
01/01/2019 08:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
30-60
כן