פרטי דיווח
דור אדליסט
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
03/01/2019 08:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
30-60
כן