פרטי דיווח
דור אדליסט
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
03/01/2019 08:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
30-60
כן