פרטי דיווח
יוחאי
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
05/01/2019 11:00
שיט
חוטית נודדת
הרבה (מעל 50)
10-60
כן