פרטי דיווח
רונן מרקם
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
30/01/2019 20:00
שחיה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30