פרטי דיווח
דור אדליסט
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
09/02/2019 17:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
כן