פרטי דיווח
גידי לוי
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
15/02/2019 10:00
גלישה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
30-60
כן