פרטי דיווח
Olga Rybak
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
23/02/2019 21:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
30-60
כן
מתות