פרטי דיווח
שי
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
24/02/2019 13:00
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
לא