פרטי דיווח
עופר
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
09/04/2019 15:00
שחיה
מסרקנית
הרבה (מעל 50)
עד 10
לא
לא
קטנות, מאות כאלה -מול שקמונה