פרטי דיווח
הילה דרןר
הרצליה
09/04/2019 15:00
הליכה על החוף
מדוזה מצויה
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
כן