פרטי דיווח
לימור
אכזיב
27/04/2019 14:00
צלילה
מסרקנית ברואה
מעט (עד 5 מדוזות)
עד 10