פרטי דיווח
שולמית
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
11/05/2019 11:00
שחיה
אין
לא
מדוזות קריסטליות מפוספסות לא צורבות