פרטי דיווח
אלי סאפ
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
12/05/2019 13:00
גלישה
סלפה
הרבה (מעל 50)
עד 10
לא צורבות