פרטי דיווח
דור אדליסט
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
31/03/2017 12:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
מעל 10
כן