פרטי דיווח
זהבית
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
01/04/2017 18:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
30-60
כן
3 מדוזות על החוף